Depresja

Depresja to zaburzenie psychiczne z grupy zaburzeń afektywnych, charakteryzujące się obniżeniem nastroju, obniżeniem napędu psychoruchowego, zaburzeniem rytmów okołodobowych i lękiem.

Aby stwierdzić występowanie epizodu depresyjnego, muszą występować przez kilka tygodni najmniej dwa z trzech poniższych objawów:

  • obniżenie nastroju,

  • utrata zainteresowań i utrata zdolności odczuwania przyjemności

  • mniejsza energia lub wytrzymałość na zmęczenie,

oraz dwa lub więcej objawów takich jak:

  • trudności w skupieniu uwagi,

  • obniżenie samooceny,

  • odczuwanie winy, czucie się bezwartościowym,

  • pesymistyczne postrzeganie przyszłych wydarzeń,

  • myśli bądź zachowania suicydalne lub zachowania autoagresywne,

  • problemy ze snem,

  • zmniejszenie apetytu.

W perspektywie poznawczej, u podłoża depresji leżą nieracjonalne schematy poznawcze. Podstawowy schemat poznawczy w depresji to tzw. triada poznawcza: negatywne myśli o sobie, o świecie i o przyszłości. Takie poglądy są przyczyną niskiej samooceny oraz emocjonalnych i fizycznych objawów charakterystycznych dla depresji. Drugim mechanizmem depresji są systematycznie dokonywane błędy logiczne w procesie wnioskowania, które sprzyjają pogorszeniu się samopoczucia i uniemożliwiają obiektywną ocenę sytuacji przez jednostkę.

Jeśli myślisz, że niektóre z Twoich trudności w życiu są podobne do tych, które opisałem powyżej, Hypnotherapia może Tobie pomóc przez dodatkowe wsparcie dla twojego umysłu i stymulowanie w kierunku pozytywnych zmian w życiu.

Hipnoterapia jest doskonałym narzędziem do przeprogramowania i pozytywnego stymulowania Twojej podświadomości.

 

* Koszt sesji - 45 funtów. Koszt zestawu 4 sesji - 148 funtów.

Napisz do mnie lub zadzwoń i zapytaj o sesje.
Dr Andrzej Kuźmicki
dr.kuzmicki@hipnoterapeuta.eu