Podstawowe wiadomości o hipnozie

Hipnoza (grec. ύπνος = ýpnos, w wolnym znaczeniu sen) jest to specyficzny stan psychiczny charakteryzujący się zwiększoną podatnością na sugestię.

Podatność na hipnozę jest nieodłącznie związana z podatnością na sugestię, którą można mierzyć standfordzkim testem podatności na sugestię.

Hipnoza jest wykorzystywana w psychologii klinicznej i hipnoterapii, między innymi jako jedna z metod leczenia zaburzeń nerwicowych, zaburzeń lękowych, przy zmniejszaniu bólu oraz w terapii uzależnień.

Pod wpływem pozytywnej sugestii udzielanej pacjentowi, hipnoterapeuta umożliwia pacjentowi uzyskanie upragnionej zmiany w życiu, poprzez wpływ na jego podświadomy poziom umysłu. W wyniku tego w umyśle pacjenta uruchamiają się nowe, zdrowsze, bardziej harmonijne formy funkcjonowania.

Zapraszam do skorzystania z tej ekscytującej formy samorozwoju!

 

Dr Andrzej Kuźmicki
dr.kuzmicki@hipnoterapeuta.eu